Carta del President

Carta del President

Carta del President

Enric Ticó, President de Railgrup

El clúster Railgrup va néixer l'any 2002 amb la vocació d'impulsar, mitjançant la unió de forces, el desenvolupament del sector del ferrocarril a tots nivells a Espanya, i amb l'objectiu de potenciar la competitivitat global dels seus membres promovent, representant i difonent la imatge i els interessos col·lectius dins i fora de les nostres fronteres.

Més d'una dècada de projectes i idees que, en contacte permanent amb la innovació, la tecnologia i la formació, avui en dia representen els interessos d'empreses relacionades directament i indirecta amb el sector del tren, amb una filosofia i una trajectòria que certifiquen la fortalesa del camí recorregut i estimulen l'acceptació de nous reptes.

L'estructura organitzativa s'ha pensat per fer front a aquests reptes i perquè, al mateix temps, ens permeti ser representatius de la realitat del sector.

Integra operadores, fabricants OEM i una alta participació de PIMES.

L'organització i la integració de funcions i membres està vertebrada a través de comissions específiques, dissenyades i ampliades amb un gran abast per poder desenvolupar i englobar les aportacions dels membres del sector i contribuir a la millora de la seva competitivitat.

La Comissió de Desenvolupament de Negoci està presidida per Promaut.

La Comissió d'R+D+i per FGC, la de Formació està presidida per Idom, la d'Estratègia, per INDRA i, finalment, l'empresa Sener presideix la de Projectes.

Railgrup representa una gran oportunitat per assolir aquests reptes.

Ofereix col·laboració i cooperació a tota la cadena de valor, dels sectors presents i dels nous sectors que es van integrant, a més de nous processos de sectors relacionats.

Railgrup se centra en les persones, en els usuaris finals de la indústria del ferrocarril, en desenvolupar polítiques de mobilitat sostenible des del respecte mediambiental i amb la necessitat de constituir un referent en polítiques de desenvolupament i transport de passatgers i mercaderies.

Railgrup és una visió, uns valors i uns objectius.

És un element de millora de la competitivitat per mitjà de la internacionalització, la tecnologia i la innovació.

 

Adjuntos