143
foto

FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA

logo

Actividad: Centros tecnológicos, investigación, formación y certificación

Persona de contacto: Salvador Mena

Tel: 934039900

Fax: 934489434

e-mail: smena@fbg.ub.edu

Web: www.fbg.ub.edu

Som un vincle entre la universitat i la societat

La Universitat de Barcelona, com a agent de desenvolupament econòmic i social, té com a objectiu facilitar que els coneixements i els resultats d’R+D+I es traslladin a la societat. D’aquesta manera contribueix a la competitivitat del teixit empresarial i a la millora del benestar social; és l’anomenada tercera missió de la Universitat.

La UB compta amb un col·lectiu integrat per més de 4.500 experts que desenvolupen activitats de recerca bàsica i aplicada, estructurats en més de 225 grups de recerca consolidats.

La Fundació Bosch i Gimpera (FBG)* centra la seva activitat en la promoció i gestió de la transferència de coneixement i tecnologia que es genera en el conjunt de la Universitat de Barcelona. El seu objectiu és aconseguir que les capacitats cientificotècniques i els resultats de la recerca generats a la UB arribin al mercat a través de contractes d’R+D+I, de consultoria i serveis, o bé a través de la protecció, valorització i llicència de patents o de creació de noves empreses basades en el coneixement.